Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Archief voor categorie ‘Symposia’

Presentaties NFZP Symposium 2018

dinsdag 28 augustus 2018

Aanpak mensen verward gedrag, Henk van Dijk 11 okt 2018

Acute psychiatrie in het algemeen ziekenhuis, drs Jeroen Zanten NFZP 11 okt 2018

Crisiskaart, als je er zelf geen woorden meer voor hebt, Tabitha Mudde Schepen NFZP 11 okt 2018

Presentatie Dagvoorzitter, dr Joeri Tijdink NFZP 11 okt 2018

Psychiatrische crisis op de SEH, Hanneke de Wit NFZP 11 okt 2018

Psychiatrische Eerste Hulp PEH, drs Maykel Michiels NFZP 11 okt 2018

Psycholance, Hans van de Moosdijk NFZP 11 okt 2018

Toeleiding naar zorg voor suicidepogers, prof dr Adriaan Honig 11 okt 2018

Tweedeling in de zorg, dr Remco de Winter NFZP 11 okt 2018

Folder 2018 NFZP symposium 11 oktober 2018

Evaluatie symposium NFZP 11 oktober 2018

Presentaties symposium De praktijk van de ziekenhuispsychiatrie 2016

vrijdag 28 oktober 2016

Drs. Maarten A. van Schijndel, psychiater Rijnstate
Kwaliteit en het meten daarvan in de ziekenhuispsychiatrie

Drs. Marja C.G. van der Zanden, senior inspecteur voor de Gezondheidszorg, ministerie VWS
Het toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Drs. Ina Boerema, wetenschappelijk medewerker B – Zorginnovatie Trimbos
De nieuwe Generieke Module Suïcide

Drs. Duuk Sierink, psychiater en systeemtherapeut in het Tergooi Ziekenhuis te Blaricum
Opvang van suïcidepogers in de praktijk

Tim van Nesselrooij, verpleegkundig specialist GGZ, consultatieve psychiatrie UMC Utrecht
MiVo, Mobiel Inzetbare Verpleegkundige Ondersteuning; voor als u geen MPU heeft

Hilko Timmer, peertrainer Enik recovery college Lister Utrecht
Ervaringsdeskundigheid en peer support

Drs. Bette Geerdinck-Spronk, psychiater en Marieke Mensink-van Vilsteren, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, Zorgeenheid Psychiatrie Gelre Ziekenhuis
De praktijk van de Moeder Baby Unit in beeld en geluid

Prof. dr. Adriaan Honig, MD, PhD, MRCPsych, Hospital Psychiatry OLVG West / VU university medical center, Amsterdam
De kleren van de keizer

 

Evaluatie symposium ziekenhuispsychiatrie 2016

Symposium: Ziekenhuispsychiatrie in de praktijk, 6 oktober 2016

dinsdag 26 juli 2016

Folder 2016 NFZP symposium 6 oktober 2016

Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 2009

donderdag 2 juli 2009

Programma 18-09-2009
Lees verder »

Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 2008

dinsdag 9 september 2008

Programma 05-09-2008
Lees verder »