Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Archief voor categorie ‘Presentaties’

Presentaties symposium De praktijk van de ziekenhuispsychiatrie 2016

vrijdag 28 oktober 2016

Drs. Maarten A. van Schijndel, psychiater Rijnstate
Kwaliteit en het meten daarvan in de ziekenhuispsychiatrie

Drs. Marja C.G. van der Zanden, senior inspecteur voor de Gezondheidszorg, ministerie VWS
Het toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Drs. Ina Boerema, wetenschappelijk medewerker B – Zorginnovatie Trimbos
De nieuwe Generieke Module Suïcide

Drs. Duuk Sierink, psychiater en systeemtherapeut in het Tergooi Ziekenhuis te Blaricum
Opvang van suïcidepogers in de praktijk

Tim van Nesselrooij, verpleegkundig specialist GGZ, consultatieve psychiatrie UMC Utrecht
MiVo, Mobiel Inzetbare Verpleegkundige Ondersteuning; voor als u geen MPU heeft

Hilko Timmer, peertrainer Enik recovery college Lister Utrecht
Ervaringsdeskundigheid en peer support

Drs. Bette Geerdinck-Spronk, psychiater en Marieke Mensink-van Vilsteren, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, Zorgeenheid Psychiatrie Gelre Ziekenhuis
De praktijk van de Moeder Baby Unit in beeld en geluid

Prof. dr. Adriaan Honig, MD, PhD, MRCPsych, Hospital Psychiatry OLVG West / VU university medical center, Amsterdam
De kleren van de keizer

 

Evaluatie symposium ziekenhuispsychiatrie 2016

Presentaties symposium “De praktijk van de ziekenhuispsychiatrie”

dinsdag 14 april 2015

Jannelien WielandPsychiater, Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking
Gecombineerde psychiatrische en somatische problematiek bij patiënten met een verstandelijke beperking

Maria van der Linden-RidderingVerpleegkundig specialist GGZ, Rijnstate Arnhem
Klinisch redeneren, van detail naar overzicht

Martijn van NoordenPsychiater LUMC
GHB: herkenning en behandeling van intoxicatie en onthouding in het ziekenhuis

Allard de WitteFotograaf
Documentaire Alcohol en zwangerschap

Marees DerksenPsychiater, ASZ Dordrecht
Behandeling van fibromyalgiepatiënten

Iris de VriesVerpleegkundige / Cabaretière
Theater

Saskia GubbelsDocumentaire- / Filmmaker
0,8 Ampère Geluk, documentaire ECT

René MF SorelPsychiater / Medisch Manager, ZGT Almelo-Hengelo
SYNERGIE G2TP1 – Geriater, Geriatrische Traumatoloog en Psychiater: één afdeling!

Rembrandt ZuijderhoudtPsychiater / Jurist, Gezondheidsrechtelijk adviseur
Wet verplichte GGZ en de wet zorg en dwang in het ziekenhuis

Symposium Ziekenhuispsychiatrie 2013 – Maakt de Ziekenhuispsychiatrie verbinding?

dinsdag 12 november 2013

Presentaties

Willeke Helthuis-Oude Groote BeverborgInspectie voor de Gezondheidszorg
Psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit: verbinding tussen psychiatrie en ziekenhuis een feit – De uitkomst van het thematoezicht naar de ketenzorg aan psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit (PowerPoint)

Anouk Mateijsenregiomanager West GGZ Achmea divisie Zorg en Gezondheid
Het belang van integrale zorg psychiatrie en somatiek – de visie van de zorgverzekeraar (PDF)
(vervolg op presentatie 2011)

Annette BoeninkPsychiater, hoofd ziekenhuispsychiatrie VUmc, directeur behandelzaken GGZinGeest
Parallelle of geïntegreerde zorg: de ontwikkeling van de Intermed Self
Assessment vragenlijst voor het screenen en in beeld brengen van complexe patiënten (PowerPoint)

José van der KooijVerpleegkundig specialist GGZ
Compliance is zo slecht nog niet als de omstandigheden het toelaten (PowerPoint)

Angela van Baalen MscMANP verpleegkundig specialist GGZ
Herkennen van psychiatrische comorbiditeit in het algemeen ziekenhuis: meten is weten? (PDF)

Mirjam VerhoefPsychiater, medisch manager SymforaMeander Amersfoort
Nieuwe psychiatrie in een nieuw ziekenhuis (PowerPoint)

Bas VerweyPsychiater Rijnstate Arnhem
De MPU vraagt om specialistische zorg (PDF)

Christina van der Feltz-CornelisBijzonder hoogleraar sociale psychiatrie aan Tilburg University, leidinggevende aan het Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid van GGz Breburg, Tilburg, en directeur van het landelijk Kenniscentrum Lichaam en Geest
Shared Decision Making (SDM) bij gecombineerde lichamelijke en psychische klachten (PDF)

Marjan KromkampPsychiater UMCU
Samenwerken in de zorg: praktijk op de werkvloer (PowerPoint)

Adriaan HonigHoogleraar Ziekenhuispsychiatrie
Ziekenhuispsychiatrie; the do’s and don’ts (PowerPoint)

Presentaties Symposium Ziekenhuispsychiatrie 2011 ‘Samen in beweging bij comorbiditeit’

zaterdag 26 november 2011

Roger Kathol
adjunct professor of Internal Medicine and Psychiatry at the University of Minnesota (VS)
Financing psychiatric services that add value in the non-mental health care setting: what are the options?

Anouk Mateijsen
accountmanager zorg Agis
Health insurance companies and the gap between mental en physical health care funding: initiatives to bridge the gap.

Irma Verdonck-de Leeuw
hoogleraar Leven met kanker VUmc
Stepped care, zelfmanagement en e-health bij het herstel na kanker: van hype naar trend

Peter Seerden
consultatief oncologisch en psychiatrisch verpleegkundige Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Angst binnen de oncologie, best practice in het omgaan met angst in het AVL

Joris Slaets
hoogleraar Ouderengeneeskunde UMCG
Een eenvoudig aanbod in het ziekenhuis voor een complexe oudere patiënt, kan dat? Gedachtenvorming onderbouwd met empirische gegevens over frailty, complexiteit, welbevinden en kosten

Annette Boenink
psychiater, hoofd ziekenhuispsychiatrie VUmc
Affectieve stoornissen in de consultatieve psychiatrie: psychiatriseren of normaliseren?

Rik Boshoven
verpleegkundig specialist psychiatrie Albert Schweitzer Ziekenhuis
Best practice: herkenning en behandeling van depressie bij diabetes mellitus

Dorien Tulner
psychiater Cavari Clinics
Voorspellers en markers voor het ontstaan en de behandeling van de post myocardinfarct depressie

Peter de Jonge
hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie Groningen en hoogleraar Medische Psychologie Tilburg
Depressie en cardiovasculaire stoornissen: is er wel een causale relatie?

Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 2010

zaterdag 25 september 2010
10_nfzpsymposium2010
09.30 – 15.30 uur
24-09-2010, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Lees verder »