Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Archief voor categorie ‘Links’

Links: Algemeen

donderdag 1 januari 2015
NVZ De NVZ vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen. Deze branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch specialistische zorg bieden. Info over wachttijden, dbc ontwikkeling, cao ontwikkeling, etc.
Zorg en ICT Over toepassing ICT in de zorgsector.
Basisberaad Het basisberaad werkt met (ex-)clienten en hun betrokkenen aan vernieuwing van de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en verbetering van participatie van cliënten in zorg, opvang en samenleving.
Medweb MedWeb is hét Internet-platform voor de Nederlandse medicus. Met een breed aanbod van medische vakinformatie, dagelijks geactualiseerd en gerangschikt naar specialisme. U vindt er onder meer nieuws, verwijzingen naar literatuur, casuïstiek, congreskalenders, discussiefora, vacatures, CV-bank, adressen en becommentarieerde links naar medische sites.
Publieke Sector Ontmoetingsplaats voor de publieke sector. Een plek om kennis en ervaring over vernieuwingen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Met als doel: de kwaliteit van onze organisaties, producten en diensten naar een hoger plan te tillen.

Links: Kwaliteit

donderdag 1 januari 2015
Overheid Overzicht van wetten zoals BOPZ en de WGBO zijn hier makkelijk te downloaden.
OpKopZorg.nl OpKopZorg.nl informeert u over alle actuele ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ.
NIAZ Het NIAZ is het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen. Via accreditatie wil het NIAZ alle ziekenhuizen stimuleren om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te borgen.
zonmw.nl/kiezeninzorg De website van het programma Kiezen in Zorg

Links: Geestelijke gezondheidszorg

donderdag 1 januari 2015

SOBP Engelstalige site over biologische psychiatrie
Psychiater pagina Pagina met veel links over de pyschiatrie en ziekenhuispsychiatrie.
Psychiatrienet Zeer veel informatie over psychiatrie zoals informatie ziektebeelden, behandelingen, verschillende vormen van psychiatrie met o.a. ziekenhuispsychiatrie.
GGZ Beleid Op deze website wordt informatie gegeven over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, voorzover van belang voor de GGZ. Veel aandacht wordt geschonken aan de landelijke moderniseringstrajecten van de wet en regelgeving (AWBZ, WZV en WTG). Deze informatie is ook relevant voor de andere AWBZ-sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
Ook wordt algemene informatie over de GGZ-sector gegeven.
dementieprogramma.nl Verbetering van zorg en dienstverlening bij dementie door regionale actieprogramma´s

Links: Ziekenhuispsychiatrie

donderdag 1 januari 2015
VPM De site van de vereniging van PAAZ magagers. Algemene info over ziekenhuispsychiatire. Informatie over PAAZen en links m.b.t. ziekenhuispsychiatrie.
VCPV De site van de V&VN Consultatieve Psychiatrie. Informatie over en voor Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundigen.
Psychosomatic Engelstalige site ove co-morbiditeit
APM Engelstalige site van co-morbiditeit.
zorgvoorbeter.nl Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. Het programma geeft een extra kwaliteitsimpuls aan de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg.
eetstoornis.info Informatiecentrum Eetstoornissen
ouderenpsychiatrie.nl Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie