Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Archief voor categorie ‘Ketenzorg bij suïcidaliteit’

Folder ‘Als het leven ondraaglijk lijkt’

vrijdag 3 september 2010

Lijkt zelfdoding de enige uitweg uit je problemen? Neem dan iemand in vertrouwen en praat erover. En zoek professionele hulp. Kort gezegd is dat de boodschap van de nieuwe patiëntenfolder, die op dit moment wordt verspreid onder spoedeisende hulpartsen, huisartsen en ggz-instellingen.

De folder is bedoeld voor patiënten (en hun familie/naastbetrokkenen) die na een suïcidepoging bij de huisartspost of op de Spoedeisende Eerste Hulp komen. Het is bekend dat na een periode van een aantal weken de kans op terugval en een hernieuwde suïcidepoging groot is. Door via een folder informatie te vertrekken waar en hoe hulp te zoeken, kan mogelijk worden voorkomen dat iemand opnieuw een poging doet.

Folder ‘Als het leven ondraaglijk lijkt’ (pdf)

Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit

vrijdag 3 september 2010

Bij suïcidale mensen is continuïteit van zorg cruciaal. Dit blijkt niet in alle regio’s goed geregeld.
Het “Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit” is een praktische document om afspraken te maken tussen spoedeisende hulp, huisartsen, acute en consultatieve psychiatrie om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren.

De NFZP staat volledig achter de inhoud van dit document. Daarom verzoeken wij ook onze leden deze handreiking te implementeren.

Einddocument AF0943 Kwaliteitsdcoument Ketenzorg bij Suicidaliteit (pdf)

Procesbeschrijving Ketenzorg bij suïcidaliteit

vrijdag 3 september 2010

Procesbeschrijving AF094 Ketenzorg bij suïcidaliteit (pdf)