Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Presentaties symposium De praktijk van de ziekenhuispsychiatrie 2016

Drs. Maarten A. van Schijndel, psychiater Rijnstate
Kwaliteit en het meten daarvan in de ziekenhuispsychiatrie

Drs. Marja C.G. van der Zanden, senior inspecteur voor de Gezondheidszorg, ministerie VWS
Het toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Drs. Ina Boerema, wetenschappelijk medewerker B – Zorginnovatie Trimbos
De nieuwe Generieke Module Suïcide

Drs. Duuk Sierink, psychiater en systeemtherapeut in het Tergooi Ziekenhuis te Blaricum
Opvang van suïcidepogers in de praktijk

Tim van Nesselrooij, verpleegkundig specialist GGZ, consultatieve psychiatrie UMC Utrecht
MiVo, Mobiel Inzetbare Verpleegkundige Ondersteuning; voor als u geen MPU heeft

Hilko Timmer, peertrainer Enik recovery college Lister Utrecht
Ervaringsdeskundigheid en peer support

Drs. Bette Geerdinck-Spronk, psychiater en Marieke Mensink-van Vilsteren, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, Zorgeenheid Psychiatrie Gelre Ziekenhuis
De praktijk van de Moeder Baby Unit in beeld en geluid

Prof. dr. Adriaan Honig, MD, PhD, MRCPsych, Hospital Psychiatry OLVG West / VU university medical center, Amsterdam
De kleren van de keizer

 

Evaluatie symposium ziekenhuispsychiatrie 2016