Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiƫnten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiƫnten.

Links: Ziekenhuispsychiatrie

VPM De site van de vereniging van PAAZ magagers. Algemene info over ziekenhuispsychiatire. Informatie over PAAZen en links m.b.t. ziekenhuispsychiatrie.
VCPV De site van de V&VN Consultatieve Psychiatrie. Informatie over en voor Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundigen.
Psychosomatic Engelstalige site ove co-morbiditeit
APM Engelstalige site van co-morbiditeit.
zorgvoorbeter.nl Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. Het programma geeft een extra kwaliteitsimpuls aan de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg.
eetstoornis.info Informatiecentrum Eetstoornissen
ouderenpsychiatrie.nl Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie