Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Links: Geestelijke gezondheidszorg

SOBP Engelstalige site over biologische psychiatrie
Psychiater pagina Pagina met veel links over de pyschiatrie en ziekenhuispsychiatrie.
Psychiatrienet Zeer veel informatie over psychiatrie zoals informatie ziektebeelden, behandelingen, verschillende vormen van psychiatrie met o.a. ziekenhuispsychiatrie.
GGZ Beleid Op deze website wordt informatie gegeven over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, voorzover van belang voor de GGZ. Veel aandacht wordt geschonken aan de landelijke moderniseringstrajecten van de wet en regelgeving (AWBZ, WZV en WTG). Deze informatie is ook relevant voor de andere AWBZ-sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
Ook wordt algemene informatie over de GGZ-sector gegeven.
dementieprogramma.nl Verbetering van zorg en dienstverlening bij dementie door regionale actieprogramma´s