Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Links: Algemeen

NVZ De NVZ vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen. Deze branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch specialistische zorg bieden. Info over wachttijden, dbc ontwikkeling, cao ontwikkeling, etc.
Zorg en ICT Over toepassing ICT in de zorgsector.
Basisberaad Het basisberaad werkt met (ex-)clienten en hun betrokkenen aan vernieuwing van de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en verbetering van participatie van cliënten in zorg, opvang en samenleving.
Medweb MedWeb is hét Internet-platform voor de Nederlandse medicus. Met een breed aanbod van medische vakinformatie, dagelijks geactualiseerd en gerangschikt naar specialisme. U vindt er onder meer nieuws, verwijzingen naar literatuur, casuïstiek, congreskalenders, discussiefora, vacatures, CV-bank, adressen en becommentarieerde links naar medische sites.
Publieke Sector Ontmoetingsplaats voor de publieke sector. Een plek om kennis en ervaring over vernieuwingen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Met als doel: de kwaliteit van onze organisaties, producten en diensten naar een hoger plan te tillen.