Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Symposium Ziekenhuispsychiatrie 2013 – Maakt de Ziekenhuispsychiatrie verbinding?

Presentaties

Willeke Helthuis-Oude Groote BeverborgInspectie voor de Gezondheidszorg
Psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit: verbinding tussen psychiatrie en ziekenhuis een feit – De uitkomst van het thematoezicht naar de ketenzorg aan psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit (PowerPoint)

Anouk Mateijsenregiomanager West GGZ Achmea divisie Zorg en Gezondheid
Het belang van integrale zorg psychiatrie en somatiek – de visie van de zorgverzekeraar (PDF)
(vervolg op presentatie 2011)

Annette BoeninkPsychiater, hoofd ziekenhuispsychiatrie VUmc, directeur behandelzaken GGZinGeest
Parallelle of geïntegreerde zorg: de ontwikkeling van de Intermed Self
Assessment vragenlijst voor het screenen en in beeld brengen van complexe patiënten (PowerPoint)

José van der KooijVerpleegkundig specialist GGZ
Compliance is zo slecht nog niet als de omstandigheden het toelaten (PowerPoint)

Angela van Baalen MscMANP verpleegkundig specialist GGZ
Herkennen van psychiatrische comorbiditeit in het algemeen ziekenhuis: meten is weten? (PDF)

Mirjam VerhoefPsychiater, medisch manager SymforaMeander Amersfoort
Nieuwe psychiatrie in een nieuw ziekenhuis (PowerPoint)

Bas VerweyPsychiater Rijnstate Arnhem
De MPU vraagt om specialistische zorg (PDF)

Christina van der Feltz-CornelisBijzonder hoogleraar sociale psychiatrie aan Tilburg University, leidinggevende aan het Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid van GGz Breburg, Tilburg, en directeur van het landelijk Kenniscentrum Lichaam en Geest
Shared Decision Making (SDM) bij gecombineerde lichamelijke en psychische klachten (PDF)

Marjan KromkampPsychiater UMCU
Samenwerken in de zorg: praktijk op de werkvloer (PowerPoint)

Adriaan HonigHoogleraar Ziekenhuispsychiatrie
Ziekenhuispsychiatrie; the do’s and don’ts (PowerPoint)