Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Presentaties Symposium Ziekenhuispsychiatrie 2011 ‘Samen in beweging bij comorbiditeit’

Roger Kathol
adjunct professor of Internal Medicine and Psychiatry at the University of Minnesota (VS)
Financing psychiatric services that add value in the non-mental health care setting: what are the options?

Anouk Mateijsen
accountmanager zorg Agis
Health insurance companies and the gap between mental en physical health care funding: initiatives to bridge the gap.

Irma Verdonck-de Leeuw
hoogleraar Leven met kanker VUmc
Stepped care, zelfmanagement en e-health bij het herstel na kanker: van hype naar trend

Peter Seerden
consultatief oncologisch en psychiatrisch verpleegkundige Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Angst binnen de oncologie, best practice in het omgaan met angst in het AVL

Joris Slaets
hoogleraar Ouderengeneeskunde UMCG
Een eenvoudig aanbod in het ziekenhuis voor een complexe oudere patiënt, kan dat? Gedachtenvorming onderbouwd met empirische gegevens over frailty, complexiteit, welbevinden en kosten

Annette Boenink
psychiater, hoofd ziekenhuispsychiatrie VUmc
Affectieve stoornissen in de consultatieve psychiatrie: psychiatriseren of normaliseren?

Rik Boshoven
verpleegkundig specialist psychiatrie Albert Schweitzer Ziekenhuis
Best practice: herkenning en behandeling van depressie bij diabetes mellitus

Dorien Tulner
psychiater Cavari Clinics
Voorspellers en markers voor het ontstaan en de behandeling van de post myocardinfarct depressie

Peter de Jonge
hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie Groningen en hoogleraar Medische Psychologie Tilburg
Depressie en cardiovasculaire stoornissen: is er wel een causale relatie?