Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 2009

Programma 18-09-2009

9.30

Ontvangst en inschrijving

10.00

Openingswoord dagvoorzitter

Dagvoorzitter Mw. T. van Lieshout, voorzitter V&VN CP

10.05

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie: ”De POP poli”

Mw. dr. K.M. Paarlberg, gynaecoloog, Gelre Apeldoorn en

J.G. Upmeijer, psychiater, Gelre Apeldoorn

10.55

Koffiepauze

11.20

“Wie is er bang voor pijn op de borst?”

Mw. dr. P.M.J.C. Kuijpers, cardioloog, Academisch Ziekenhuis Maastricht

11.45

“Waarom is depressie opgenomen in de concept CBO-richtlijn voor hartfalen?”

Dr. A. Honig, psychiater, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

12.10

Lunch

13.15

“Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ervaringen van ernstig zieke patiënten na opname op de Intensive Care afdeling”

Mw. dr. J. Hofhuis, verpleegkundig onderzoeker (voorheen IC verpleegkundige), Gelre Apeldoorn

13.40

“Knelpunten aan banden, VBI in het algemeen ziekenhuis.”

Mw. M. van Piere, Verpleegkundig Specialist Ziekenhuispsychiatrie, Diaconessenhuis Leiden

14.10

Theepauze

14.30

“Terugdringen van dwang en drang. Dat lukt ook in de PAAZ!”

Presentatie van het eindrapport van het project Dwang en Drang van het Landelijk Platform van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ. Aanbevelingen aan de PAAZ-en. Het eindrapport wordt aangeboden aan mw. dr. W. Buis, psychiater, voorzitter NFZP.

Dr. G. de Wilde, klinisch psycholoog, zelfstandig adviseur in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en

mw. M. Wassink, zelfstandig adviseur op het gebied van project- en procesmanagement en in het bijzonder communicatie-vraagstukken.

15.15

Samenvattende afronding

Mw. M. Bos, publicist, docent Verpleegkunde aan de Hogeschool van Utrecht en verpleegkundige in de psychiatrie

15.25

Afsluiting

Mw. T. van Lieshout

15.30

Afsluiting en uitnodiging voor een hapje met een drankje

Inschrijven