Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 2008

Programma 05-09-2008

09.15 – 09.45 uur
Ontvangst en inschrijving

09.45 – 09.50 uur
Openingswoord dagvoorzitter
H. Snoeij, psychiater
Gelre ziekenhuis Apeldoorn

09.50 uur
De casus
Presentatie dagvoorzitter

De deskundigen aan het woord

09.55 – 10.25 uur
Screenen van het delier
Benadering vanuit preventie

Rob Lutterman, nurse practioner i.o.
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

10.25 -10.55
De suïcidale patiënt in het ziekenhuis
De actuele wetenschappelijke inzichten uit de suïcidologie (theorie en onderzoek)

W. van Beek, psycholoog/psychotherapeut
Symfora groep Hilversum

10.55 – 11.20 uur
Koffiepauze

11.20 – 11.50 uur
Middelen afhankelijk – de gevolgen
Omgang met verslaafde patiënten in het ziekenhuis

P.J. Carpentier, psychiater
Reinier van Arkel Groep & Novadic-Kentron, ‘s-Hertogenbosch

11.50 – 12.20
Wat biedt de Psychiatrisch Medische Unit (PMU)
Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig

R.J. Osse, psychiater
Erasmus MC Rotterdam

12.20 – 13.30 uur
Lunch

13.30 -14.05
Middelen en maatregelen in het algemeen ziekenhuis
Het spanningsveld tussen WGBO en BOPZ opnieuw bekeken

R. Zuijderhoudt, jurist en psychiater

14.05 – 14.30
‘Dubbelzware’ comorbiditeit:
hoe realiseren we goede zorg voor patiënten met een ernstige somatische én een ernstige psychiatrische aandoening?

W. Buis, psychiater CWZ Nijmegen
Voorzitter van de NFZP

14.30 – 14.55 uur
Discussie tussen zaal en sprekersdiscussie

15.00 uur
Afsluiting en een uitnodiging voor een hapje met een drankje