Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 2007

Bekijk de folder
Programma 22-06-2007

09.30 – 10.00 uur
Ontvangst en inschrijving

10.00 – 10.05 uur
Openingswoord dagvoorzitter
R. Haakma Manager GGZ Friesland

10.05 – 10.30 uur
“Ziekenhuispsychiatrie in beweging: waarheen?”
W. Buis, psychiater, voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie
“De medisch psycholoog: een brug tussen soma en psyche”.
M. Fonk med. psycholoog, voorzitter van de Psychologen Algemeen Ziekenhuis

10.30 – 11.00 uur
Implementatie van een PMU, ‘Hoe doe je dat’ – Presentatie van een onderzoek
J. van Sonsbeek, docent UMC Utrecht, H. Moes, docent UMC Utrecht

11.00 – 11.20 uur
Koffiepauze

11.20 – 12.35 uur
“Niet aangeboren hersenletsel”- De neurologie van postanoxische encephalopathie
G. Roks, neuroloog St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg

De (neuro)psychiatrische effecten van postanoxische encephalopathie 54 MB
J. Wiersma, psychiater, Vesalius, Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel, Den Dolder.
Postanoxische encephalopathie in het algemene ziekenhuis
A. Hunze, CPV (nurse practitioner i.o.) Ziekenhuis Nij Smellinghe / GGZ Zuid-Oost Friesland
Neurocognitieve stoornissen bij postanoxische encephalopathie
H. van Dis, epidemioloog/medisch-psycholoog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

12.35 – 12.45 uur
Discussie met de zaal

12.45 – 13.45 uur
Lunch

13.45 -14.05
Promotieonderzoek: Coördinatie van zorg voor complexe patiënten
C.H.M. Latour, verpleegkundig specialist consultatieve psychiatrie VUMC, Amsterdam

14.05 – 15.20
“Het zit toch echt tussen Uw oren!” – inleiding
F.A.M. Klijn, psychiater UMC Utrecht G. Casteelen, psychiater AMC Amsterdam
Psychiatrie Haalboom
J. Haalboom, internist UMC Utrecht en University College Utrecht
Onbegrepen klachten des psychiaters
F.A.M. Klijn, psychiater UMC Utrecht G. Casteelen, psychiater AMC Amsterdam
Kinken in de kabel van de ketenzorg bij onbegrepen klachten?
H.H. Oberink, universitair docent klinische psychologie Universiteit van Amsterdam

15.20 – 15.30 uur
Afsluiting

15.30 uur
Hapje en drankje