Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 2006

Programma 09-06-2006

09.30 – 10.00 uur
Ontvangst

10.00 – 10.10 uur
Openingswoord dagvoorzitter
Wil Buis, psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

10.10 – 10.25 uur
Stijgt de index van de ziekenhuispsychiatrie?
Ine Klijn, psychiater UMC Utrecht
Voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuis Psychiatrie

10.25 – 10.50 uur
De betekenis van een Nurse Practisioner voor de ziekenhuispsychiatrie
Rien van Voorst, Nurse Practisioner Ziekenhuispsychiatrie
Universitair Medisch Centrum Groningen

10.55 – 11.20 uur
“De ziekenhuispsychiatrie zorgt voor kwaliteit”
Hoe kan je het regelen en onderhouden

Hans Valkenburg, manager bedrijfsvoering
Catharina ziekenhuis Eindhoven

11.20 – 11.50 uur
Koffiepauze

11.50 – 12.15 uur
Integrale zorg, een blijvende ontwikkeling
Implementatie van integrale zorg

Frits Huyse, psychiater Universitair Medisch Centrum Groningen
en Psychiatrie VUmc Amsterdam

12.15 – 12.35 uur
Ziekenhuispsychiatrie; actuele ontwikkelingen in Europees perspectief
Vertaling naar de eigen werkplek

Albert Leentjens, psychiater Academische ziekenhuis Maastricht

12.35 – 12.45 uur
Discussie met de zaal

12.45 – 13.45 uur
Lunch

13.45 – 14.00 uur
Onbegrepen lichamelijke klachten
Wil Buis, psychiater Cansisius Wilhemina ziekenhuis Nijmegen

14.00 – 14.15 uur
Onbemind maakt onbekend – de nagebootste stoornis
Ine Klijn, psychiater Academisch Ziekenhuis Utrecht

14.15 – 14.30 uur
Herbeoordeling van suïcidepogers – enkele dagen na ontslag uit het ziekenhuis
Uitleg werkwijze

Bas Verweij, psychiater Rijnstate ziekenhuis Alysisgroep Arnhem

14.30 – 14.50 uur
Medisch Psychiatrische Unit in Rotterdam
Presentatie van de uitgewerkte plannen

Rob Ruimschotel, psychiater Deltaziekenhuis Poortugaal