Welkom op de site van de NFZP, de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie.

De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).

Het doel van de NFZP is het bevorderen van de ziekenhuispsychiatrie. De NFZP heeft onder meer als prioriteit het verbeteren van de zorg voor patiënten met co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Verder het bevorderen van de deskundigheid en onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Home

Presentaties ‘Acute Ziekenhuispsychiatrie in de praktijk’

Donderdag 11 oktober 2018,Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Bekijk de presentaties en de evaluatie

Over de website

Voor vragen kunt u de voorzitter van de NFZP benaderen. Zie Bestuur

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, stuur uw e-mail naar:

t.vanlieshout@olvg.nlovv website NFZP