VPM

Welkom

VPM staat voor Vereniging voor PAAZ Managers.

De VPM is een vereniging voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor een PAAZ-organisatie in een algemeen ziekenhuis. Met PAAZ wordt bedoeld: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. (academisch ziekenhuis en universiteitskliniek daaronder inbegrepen.)
Omdat een aantal PAAZen inmiddels als organisatorische eenheid zijn opgegaan in een integrale organisatie, voorheen MFE, thans RGC genoemd (Regionaal Geestelijkgezondheids Centrum) maar wel de ziekenhuispsychiatrie blijven verzorgen, zijn diverse managers ook lid van de VPM.

De VPM heeft tot doel:

1.Een referentieplatform en- kader aan te bieden aan managers van PAAZ-en waardoor:
– De PAAZ organisatie geoptimaliseerd wordt (ziekenhuispsychiatrie)
– De integratie van het multidisciplinair samenwerkingsverband bevorderd wordt – Het professioneel handelen van de psychiatrische hulpverlening in het algemeen ziekenhuis
bevorderd en geïnnoveerd wordt (de ziekenhuispsychiatrie).
2. Het profileren van de psychiatrische hulpverlening in het algemeen ziekenhuis bij de ziekenhuizen zelf en relevante instanties als ministerie van VWS, zorgkantoren, CTG, Prismant enz.
3. Een belangrijk doel van de site is tevens het uitwisselen van voor de leden interessante informatie zoals nota’s, protocollen, functiebeschrijvingen, projecten, ontwikkelingen bij de diverse disciplines enz.

Lidmaatschap:

De VPM heeft leden (zij die als PAAZ-manager werkzaam zijn of werkzaam in een RGC) en begunstigende leden (zij die aantoonbare belangstelling hebben voor de psychiatrische hulpverlening in het algemeen ziekenhuis). Zij kunnen lid worden als donateur van de VPM een bepaalde bijdrage betalen.
Het lidmaatschap voor leden bedraagt 65,00 euro per jaar, voor donateurs 27,00 euro per jaar.

De site als uitwisselingsmedium:

Gebruikt u vooral deze site als een uitwisselingsmedium van alle beschikbare documenten die relevant kunnen zijn voor de ziekenhuispsychiater zoals behandeling, organisatie, personeelszaken, financiën, public relations, voorlichting, opleiding enz.

U kunt in contact komen met het bestuur middels het hieronder genoemde e-mail adres:

Veel plezier!

Eef Rosmulder,
Voorzitter  a.i VPM

E-mail: e.rosmulder@etz.nl

nfzp logo sczp logo vcpv logo