VPM

Afkortingen

Wat betekenen deze afkortingen voor u….

A.G.Z. : Algemene GezondheidsZorg
A.P.Z. : Algemene Psychiatrisch Ziekenhuis
A.L.V. : Algemene Leden Vergadering
A.V.V.V. : Algemene Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden
B.I.G. : Beroepen In de Gezondheidszorg
B.O.P.Z. : Bijzondere Opnamen Psychiatrisch Verpleegkundige
C.O.P.Z. : Bijzondere Opnamen Tarieven Gezondheidszorg
C.P.V. : Consultarief Psychiatrisch Verpleegkundige
E.H.V. : Emancipatorische HulpVerlening
G.G.Z. : Geestelijke GezondheidsZorg
G.H.I.G.V. : Geneeskundige Hoofd Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid
H.B.O. : Hogere BeroepsOpleiding
H.B.O.V. : Hogere BeroepsOpleiding Verpleegkundige
L.C.V.V. : Landelijke Centrum voor Verplegende en Verzorgenden
M.F.E. : Multi Functionele Eenheid
M.B.O. : Middelbare BeroepsOpleiding
L.O.R.F. : Landelijke Orgaan voor RIGG Functionarissen
N.C.C.P. : Nederlandse Consortium voor Consultatieve Psychiatrie
N.C.G.V. : Nederlandse Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid
N.F.Z.P. : Nederlandse Federatie voor ZiekenhuisPsychiatrie
N.R.V. : Nationale Raad voor de Volksgezondheid
N.V.A.G.G. : Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
N.V.B.W. : Nederlandse Vereniging voor Beschermde Woonvormen
N.V.C. : Nederlandse Vereniging van C.A.D.’s
N.V.GGZ : Nederlandse Vereniging voor Geestelijke GezondheidsZorg
N.V.P.V. : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrisch Verpleegkundigen
N.V.G.Z. : Nederlandse Vereniging voor GehandicaptenZorg
N.V.P. : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
N.V.V.Z. : Nederlandse Vereniging voor VerpleeghuisZorg
N.V.S.V.P. : Nederlandse Vereniging voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
N.V.Z. : Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
N.Z.F. : Nederlandse ZiekenhuisFederatie
N.Z.R. : Nederlandse Ziekenhuisraad
O.V.D.B. : Opname Vervangende Deeltijd Behandeling
P.A.A.Z. : Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
R.I.A.G.G. : Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
R.I.B.W. : Regionaal Instelling voor Beschermd Wonen
R.I.G.G. : Regionaal Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg
V.C.P.V. : Vereniging voor Consultarief Psychiatrisch Verpleegkundigen
V.H.V. : Vrouwen HulpVerlening
V.P.M. : Vereniging voor PAAZ-Managers
V.W.S. : Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijnswerk & Sport
W.G.B.O. : Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst

nfzp logo sczp logo vcpv logo