VPM

Home

Lustrumfeest!

Onze vereniging bestaat dit jaar 25 jaar en dat vieren we met een lustrumbijeenkomst! Symbolisch doen we dat op de onvoorspelbare golven van het IJsselmeer op vrijdag 19 mei a.s. De klipper ‘Vriendentrouw,’ ligt om 13.00 uur klaar in de oude Rijkshaven van Stavoren. Aan boord staan zowel lunch, borrel als captainsdinner voor u klaar. deze bijeenkomst wordt gecombineerd met de jaarlijkse ledenvergadering.

Alle leden die hier bij aanwezig willen zijn kunnen zich opgeven bij tvdpol@Antonius-sneek.nl.  Na overmaking van de eigen bijdrage a 20 euro op nl80ingb000415001 is uw aanmelding compleet!

 

Documenten online

Documenten horende bij de reductie dwang en drang, kwaliteitsindicatoren en de ledenvergaderingen vindt u onder Informatie. Daarnaast op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte Landelijk Netwerk PAAZ’en.

Over de VPM

VPM staat voor Vereniging voor PAAZ Managers. De VPM is een vereniging voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor een PAAZ-organisatie in een algemeen ziekenhuis. Met PAAZ wordt bedoeld: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. (academisch ziekenhuis en universiteitskliniek daaronder inbegrepen.)

Voor vragen en/of opmerkingen kan u terecht bij de webmaster.
E-mail: Webmaster@nfzp.nl

nfzp logo sczp logo vcpv logo